• De statuten van de VVM waren voor het laatst gewijzigd op 2 februari 1989. En door de nieuwe wet WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) was het voor verenigingen ook verplicht aanpassingen te doen in hun statuten en huishoudelijk reglement.
    Het gaat de overheid vooral om wanbeleid, fraude, zelfverrijking en dat soort zaken te voorkomen.
    Hier waren twee ledenvergaderingen voor nodig. Eerst op 16 juni en daar waren niet twee derde van de leden aanwezig en dus moest er op 22 juni een tweede (bijzondere) ledenvergadering worden gehouden en daar was iedereen unaniem akkoord over de wijzigingen.

    En nu was het zover. Op vrijdagochtend 15 september hebben voorzitter Wybe en secretaris Gerard bij de notaris hun handtekening gezet onder de nieuwe statuten. Hopelijk kunnen we er zo weer jaren tegenaan!