• Afgelopen vrijdag was de algemene ledenvergadering. Hier is afscheid genomen van het “oude” bestuur: Nico Zonderland, Rein G. Faber (niet aanwezig), Marre Sloots (niet aanwezig) en Jacob Jan Haagsma. Daarnaast is er afscheid genomen van Jeroen Wagenaar, hij wordt opgevolgd door Geert Andringa.
    Bedankt voor jullie inzet!