Vrijdag 15 november is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van v.v. Minnertsga, om 19.45 in de kantine van het MFA. Leden hebben de stukken per mail ontvangen. Hieronder de agenda:

Algemene ledenvergadering vv Minnertsga
Vrijdag 15 november 2019
19.45
Kantine MFA De Doarpsfinne

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 24 mei 2019

4. Jaarverslag secretaris 2018/2019

5. Jaarverslag penningmeester 2018/2019 (op te vragen via penningmeester@vvminnertsga.nl)

6. Verslag kascontrole (Jacob Faber en Jorn Helder, res. Ruurd de Vries)

7. Rondvraag

Heb je de stukken niet ontvangen? Stuur dan een mail naar secretaris@vvminnertsga.nl