Als gevolg van de aangescherpte Corona-maatregelen heeft het bestuur helaas moeten besluiten de algemene ledenvergadering, gepland voor vrijdag 19 november a.s., uit te stellen tot nader order.

Met andere woorden: de ledenvergadering van 19 november 2021 gaat niet door.

Het demissionair kabinet heeft per 13 november onder andere nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Zo is publiek niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. De horecavoorzieningen (waaronder de sportkantines) kunnen open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. In de sportkantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen. Verder is het dringende advies om 1.5 meter afstand te houden. Het advies van NOC*NSF en van de KNVB is om, op basis van deze aangescherpte maatregelen, sociale contacten te minimaliseren.

Genoemde maatregelen en adviezen hebben ons genoodzaakt bovengenoemd besluit tot uitstel van de algemene ledenvergadering te moeten nemen. Op dit moment is het niet mogelijk om op een verantwoorde manier fysiek samen te komen.

We willen nadrukkelijk stellen dat de algemene ledenvergadering wordt uitgesteld, maar zeker niet afgesteld! Het bestuur gaat, zodra de maatregelen het toelaten en het verantwoord kan, een nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering vaststellen. Alle leden worden dan, minimaal twee weken van tevoren, geïnformeerd via de sociale kanalen en via de mail over plaats, datum en tijd.

Alle stukken m.b.t. de algemene ledenvergadering van 19 november (agenda, jaarverslagen etc.) zijn inmiddels in het bezit van jullie, de leden. Genoemde stukken blijven relevant voor de nog in te plannen ledenvergadering.

Het bestuur beraadt zich nog (samen met het MFA) op de situatie voor wat betreft de kantine voor de komende periode. In de loop van de week worden besluiten in dezen via de sociale kanalen gecommuniceerd.

Voor eventuele vragen en opmerkingen is het bestuur uiteraard aanspreekbaar. Wij horen graag van jullie!

Met vriendelijke sportgroet, bestuur V.V. Minnertsga