Beste leden en belangstellenden, normaal vindt er in deze periode een halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Deze kan vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. In plaats daarvan zal in het najaar een ALV plaatsvinden. Noteer de datum alvast in je agenda: vrijdag 25 september. De onderwerpen die normaal op de agenda van de voorjaarsvergadering staan worden dan behandeld, net als de gewone ‘najaarsonderwerpen’. Daarnaast staat voor 25 september ook de bestuursverkiezing op de agenda. Een aantal bestuursleden is aftredend. Het goede nieuws is dat nieuwe kandidaten bereid zijn gevonden zitting te nemen in het bestuur. Tzt volgt hierover meer nieuws.