Zoals reeds via deze site is gecommuniceerd is voor de maand maart al het amateurvoetbal geschrapt. Ook komen op advies van de KNVB alle trainingen en eventuele vriendschappelijke wedstrijden te vervallen gedurende die periode. Er zijn heel veel vragen en opmerkingen op ons af gekomen inzake het wel of niet openstellen van de kantine.
Het bestuur heeft besloten om ook de kantine gesloten te houden gedurende die periode om daarmee maximaal bij te dragen aan de te nemen maatregelen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van wijzigingen.

Bestuur Voetbalvereniging Minnertsga