Het bestuur van v.v. Minnertsga kan vijf nieuwe gezichten verwelkomen. Alhoewel, nieuw zijn Wybe Hoekstra, Ruurd de Vries, Remco van der Mossel, Willem de Vries en Gerard Sinnema natuurlijk zeker niet. Samen staan zij voor vele jaren ervaring op voetbal- en bestuurlijk gebied. De toetreding van het vijftal werd afgelopen maand door de leden goedgekeurd tijdens de digitale ALV. Nico Zonderland, Jacob Jan Haagsma, Marre Faber-Sloots en Rein Faber zwaaiden af na respectievelijk 11, 8, 6 en 4 jaar op het pluche. Het bestuur bestaat nu uit:

Wybe Hoekstra (voorzitter)

Ruurd de Vries (penningmeester)

Gerard Sinnema (secretaris)

Willem de Vries (technische zaken)

Thijs Rienks (jeugdzaken)

Remco van der Mossel (algemene zaken)

Jeroen Wagenaar (algemene zaken)

Vanwege de coronamaatregelen moest de Algemene Ledenvergadering noodgedwongen digitaal worden afgehandeld. Er werd een digitale vragenlijst gestuurd, waarop 32 leden reageerden. Een respons die vergelijkbaar is met de opkomst op een gemiddelde ‘gewone’ ALV. Dank aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld. De leden krijgen per e-mail nog een verslag toegestuurd.

Ondergetekenden hadden natuurlijk graag in een gewone setting afscheid willen nemen en het stokje willen overdragen aan het nieuwe bestuur. Hopelijk komt die gelegenheid alsnog. Voor nu willen we het nieuwe bestuur bedanken voor hun bereidheid zich in te zetten voor onze mooie club, en wensen wij hen heel veel succes in hun bestuursperiode. Ook willen we jullie als leden bedanken voor het vertrouwen dat er in ons is gesteld. Jullie zullen ons zeker nog regelmatig tegenkomen op de club!

Nico Zonderland, Jacob-Jan Haagsma, Rein Faber en Marre Faber-Sloots