Ondanks dat Corona nog niet helemaal weg is, zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2021-2022 al lang begonnen. In de afgelopen periode hebben er gesprekken plaats gevonden met de trainers & leiders, het jeugdbestuur en de Commissie Voetbaltechnische Zaken. Tijdens deze overleggen hebben we de voorlopige selecties voor de senioren elftallen vastgesteld.  

Voorlopige A-selectie 21/22  

Trainer: Duco Mulder  

Leiders: Richard van Wier, Bart Stroosma, Gerlof Glazema  

Grensrechter: Wim Abma  

1      Jorn Helder  

2      Herre de Vries  

3      Viktor de Boer  

4      Hidde de Vries  

5      Enno Kingma  

6      Jildert de Vries  

7      Laurens Hoekstra  

8      Geert Siegersma  

9      Frans Schiphof  

10    Ydo Hoekstra  

11    Hylke Hoekstra  

12    Hilko Plat  

13    Henk Helmus  

14    Enne Joostema  

15    Rudmer de Vries  

16    Jeroen Haarsma  

17    Feike Nieuwhof  

18    Hjerre Miedema  

19    Leonardo Wassenaar  

20    Mees Moerbeek  

21    Jilke Terpstra  

22    Jens Visser  

 

 Voorlopige B-selectie 21/22  

Trainer: Jaap van Rees  

Leiders: Aant van der Veen, Klaas van der Schaar, Jildert Glazema  

Grensrechter: Klaas de Vries  

1      Jildert Glazema  

2      Sander Zonderland  

3      Jorrit vd Veen  

4      Bram Klaver  

5      Meino de Vries  

6      Rinke Kamstra  

7      Willem de Vries  

8      Sieb Driessen  

9      Roy van Rees  

10    Jeroen Stellingwerf  

11    Marten Bergsma  

12    Hendrik Kootstra  

13    Outger Terpstra  

14    Geert Andringa  

15    Rienk van der Veen  

16    Folkert Feenstra  

17    Henk Jan van Dalfsen  

18    Jacobus Zwart junior  

19    Hylke Bruinsma  

 

Voorlopige C-selectie 21/22  

Trainer: Goffe Jensma  

Leider: Willem de Vries  

Grensrechter: Ruurd de Vries  

1      Jacob Faber (k)  

2      Tjerk Nagel  

3      Robert Loonstra  

4      Syrt Glazema  

5      Remco van der Mossel  

6      Rein Gert Boomsma  

7      Hein Joostema  

8      Gerard Sinnema  

9      Jacob Wassenaar  

10    Pieter Vogels  

11    Klaas Wiersma  

12    Hein Lieuwe Joostema  

13    Herman Sytema  

14    Rein Sybe Faber  

15    Andre Harder  

16    Jens Kaap Jensma  

17    Meint Lauenbach  

18    Jesper van de Laan  

19    Bauke Joostema (rk)  

20    Ruurd de Vries (rk)  

 

De eerste trainingen van de A- en de B-selectie zullen plaats vinden op dinsdag 10 augustus, ’s avonds om 20:00 uur  

 

Voor nu een goede zomervakantie gewenst!  

Met vriendelijke sportgroet,  

TC-senioren vv Minnertsga