Vandaag presenteert de voetbalvereniging de presentatiegids 2020/2021.
 
Veel leesplezier toegewenst.
 
Vandaag hebben we geprobeerd zoveel mogelijk leden wonend in Minnertsga de gids te bezorgen. De overige leden, sponsoren en vrienden zullen vlot volgen. Ook ligt een exemplaar ter inzage in de kantine.
 
Vragen over de bezorging? Mail sponsor@vvminnertsga.nl