Beste leden,

Graag willen we jullie er nadrukkelijk op wijzen dat het sportcomplex gesloten is en dus ook de velden niet toegankelijk zijn. We snappen dat dit vervelend is voor de jeugd die graag even een balletje wil trappen, maar het is belangrijk dat we de richtlijnen van de autoriteiten goed opvolgen.

Over het vervolg van de competitie is nog veel onzekerheid. De KNVB geeft hierover, en over andere vragen, regelmatig updates op haar website (www.knvb.nl/themas/coronavirus). Kijk hier als je op de hoogte wilt blijven van alle ontwikkelingen. Blijf gezond en denk om elkaar!

Het bestuur