Beste leden van de voetbalvereniging,

Sinds begin maart staat onze wereld min of meer op zijn kop nu het Coronavirus ook in ons land de kop heeft opgestoken. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor ons dagelijkse leven.

De regering heeft in stappen een aantal maatregelen genomen om het virus te beteugelen.

En dat raakt ons als voetbalvereniging natuurlijk ook. Wij hebben u daar middels de site reeds over geïnformeerd. Intussen is het sportcomplex gesloten en is de kantine dicht. Daarnaast heeft de bond al besloten dat er een einde komt aan de voetbalcompetitie en dat deze dit seizoen niet meer uitgespeeld wordt. En niemand weet precies hoe lang dit nog gaat duren.

Gelukkig houden de mensen zich goed aan de beperkende maatregelen zodat er enig licht in de tunnel te bespeuren is. Wij als voetbalvereniging houden ons aan de adviezen en voorwaarden die ons worden voorgelegd.

Dat houdt in dat het complex voorlopig nog wel even gesloten blijft, hoe graag de jeugd ook een balletje wil trappen.

Maar onze gezondheid en die van onze naasten gaat natuurlijk boven alles.

Intussen gaan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen wel door. Vergaderen via de Skype heeft zijn intrede gedaan. Voor ons als voetbalvereniging zijn het moeilijke tijden want de kosten gaan wel door. Gelukkig is Jacob Lolkema bereid gevonden om de voorraad over te nemen. Heineken steunt de vereniging ook op prima manier. Ook is er regelmatig contact met de gemeente over de stand van zaken. Daarnaast wordt het bestuur zo nu en dan ook benaderd door leden die vragen hoe het met de contributie zit nu er niet gevoetbald kan worden. Daarin doet het bestuur een beroep op haar leden om, daar waar mogelijk, die betalingen door te laten gaan. Want de kosten voor de vereniging gaan wel door en daar staan geen (kantine) inkomsten tegenover. We zullen met zijn allen de lasten moeten dragen om deze tijd door te komen. En het bestuur zal zeker, als dit virus is beteugeld, alles op een rij zetten en bekijken of er nog een bepaalde compensatie mogelijk is. Maar zover is het nog lang niet. Ook over de geplande algemene ledenvergadering in mei wordt u nog nader geïnformeerd.

Voor dit moment is het welzijn en gezondheid van ons allen verreweg het belangrijkste. Met een advies aan ons allen: denk om onze medemens, help hen waar mogelijk is en denk ook aan degenen die het financieel moeilijk hebben.

Een steun in de rug is meer dan nodig en zeker gewaardeerd.

Samen maakt sterk.

Het bestuur van de voetbalvereniging