• Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Minnertsga op donderdag 13 juni 2024, aanvang 19.45 uur in de kantine.

  AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen notulen ledenvergadering 1 december 2023 (Stukken ALV 13 juni 2024)
  4. Goedkeuring contract trainers
  5. Contributie verhoging
  6. Begroting 2024/2025
  7. Rondje langs alle portefeuilles/commissies
  8. Bestuursverkiezing

  Aftredend en herkiesbaar : Gerard Sinnema
  Aftredend en niet herkiesbaar : Remco van der Mossel.
  Als vervanger stellen wij voor : Renée Haijma.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het bestuur.

  9. Rondvraag
  10. Afsluiting