• Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Minnertsga op vrijdag 3 februari 2023, aanvang 19.45 uur in de kantine.

  AGENDA

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 3 juni 2022 (zie bijlage)

  4. Jaarverslag secretaris 2021/2022 (zie bijlage)

  5. Jaarverslag penningmeester 2021/2022 (ter inzage bij penningmeester Ruurd de Vries)

  6. Verslag kascontrole (Richard van Wier, Oege van der Mossel en reserve Klaas van de Schaar)

  7. Ontwikkelingen

  8. Rondvraag

  9. Afsluiting

  De stukken zijn hieronder te vinden:

  Agenda algemene ledenvergadering 3 februari 2023  

  Jaarverslag VVM november 2021 tot 2022

  Notulen algemene ledenvergadering 3 juni 2022