• Beste leden, voetballiefhebbers,

  Voor vrijdag 16 juni staat onze (voorjaars-) Algemene Ledenvergadering gepland. We hopen jullie allen te mogen begroeten in de kantine aan de Doarpsfinne.

  Het beloofd een interessante ledenvergadering te worden, waarbij een aantal belangrijke punten staan geagendeerd! Zo worden de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement voorgelegd aan de vergadering. Na een lange periode van voorbereiden is een en ander zover voorbereid dat de vergadering over kan gaan tot besluitvorming. Zowel huidige als nieuwe statuten en reglementen worden met de uitnodiging voor de ALV meegezonden en kunnen tevens hieronder worden bekeken.

  Stukken ALV 16 juni

  Als belangrijk punt staat ‘de toekomst van de V.V.M.’ op de agenda. Sámen met jullie willen we de routekaart, het beleid voor de komende 3-5 jaar vorm gaan geven. Tijdens de ALV gaan we aan diverse tafels, al brainstormend, in gesprek over het voetbaltechnische aspect, maar ook de accommodatie en de organisatie komen aan de orde.

  Denk mee, praat mee. Samen zijn én maken we de club!

  Graag tot ziens op 16 juni a.s.

  Bestuur v.v. Minnertsga