Het was weer even wennen de eerste wedstrijd na de winterstop. Even een poosje geen voetbal, beviel eigenlijk best wel goed. Het vergde ook wat extra organisatie bij deze eerste wedstrijd omdat Rijperkerk afgelopen donderdag al had aangegeven dat spelen op het veld daar in Rijperkerk onmogelijk was. Dus lag de vraag voor de hand [...]

Dinsdag 31 december is er weer maatsklaverjassen. Graag opgeven bij Erik of Sander. We moeten nog 1 duo erbij hebben dan gaat het zeker door. we beginnen om 13:30 uur

Aanstaande zaterdag (28 december) het jaarlijkse darttoernooi de Embassy voor v.v.Minnertsga Vanaf 14:15 uur (koppel en single) Natuurlijk mét grote verloting

Geschreven door: Roan Bruinsma Voetbal. ik ben Roan en ik ben 8 jaar. en ik hou veel van voetbal. en mijn broertje ook. en mijn droom is om profvoetballer te worden. en mijn broertje zijn droom is om prof keeper te worden. en ik voetbal bij v.v. Minnertsga. in de jo9. en daarin zitten ik […]

Na de 2 overwinningen van Minnertsga op achtereenvolgens Waskemeer en Ropta Boys kwam SV Haulerwijk , de ploeg van trainer Jelke Nijboer, naar de Sportfinne voor alweer een 6 punten wedstrijd. Minnertsga had namelijk die verfoeide laatste plaats overgedaan aan deze vereniging. En het belang van deze wedstrijd was natuurlijk groot. Dat leefde zeer zeker [...]

Minnertsga 1 – Haulerwijk 1 Aanwezig: 13 : 15 uur Aanvang: 14 : 30 uur De volgende spelers worden uitgenodigd: Jorn Helder Geart Siegersma Herre de Vries Frans Schiphof Roy van Rees Jens de Boer Hidde de Vries Roan Joostema Enno Kingma Laurens Hoekstra Jildert de Vries Sieb Driessen Sander Zonderland Marten Bergsma Johan Boersma […]

De foto’s gemaakt door Goffe Jensma. Meer foto’s van diverse teams zijn te vinden op de Facebook-pagina en Instagram-account van de VVM.