Coronaprotocol Voetbalvereniging Minnertsga

“We moeten het samen doen, we kúnnen het samen doen…..”

Als basis voor dit protocol gelden de volgende RIVM-richtlijnen :

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Pas hygiëne toe en was regelmatig je handen (maak gebruik van de aanwezige ontsmettingsplaatsen)
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte

Voor de door ons toe te passen maatregelen hebben wij het complex verdeeld in 5 zones c.q. soorten maatregelen.

 • Voetbalvelden A en B
 • Kleedboxen voetbaldeel (4 stuks) en kleedboxen bij sportzaal (2 stuks)
 • Buitenterras achter kantine
 • Kantine
 • Algemene verkeersruimtes en overige regels

Voetbalvelden A en B

 • Er wordt door de vereniging geen beperking opgelegd op de komst en aanwezigheid van “uit-supporters”
 • De velden kunnen door de vereniging onbeperkt gebruikt worden voor training en wedstrijden
 • Er wordt uitgegaan van een maximaal aantal personen op de velden (exclusief de spelers) van 250 aanwezigen (toeschouwers en begeleiding)
 • Er geldt voor de velden geen registratieplicht voor aanwezigen
 • Bij competitiewedstrijden van het 1e elftal wordt bij de ingang, naast de reguliere entree, voor 1 Euro een koffiemunt verkocht voor gebruik van koffie. in de rust.
 • In het verstrekte programmaboekje (bij wedstrijden van het eerste elftal) komt een inlegvel met daarop de belangrijkste maatregelen
 • Aanwezige afstandsbelijning bij ingang kaartverkoop respecteren
 • Publiek hanteert ook rond het veld de 1,5m maatregel. (de palen van het hekwerk staan op ca 1,5 meter afstand van elkaar dus dat is gemakkelijk)
 • In de dug-outs van veld A mogen maximaal 4 personen (reservespelers, leiding) zitten. Voor 2 extra personen worden 2 stoelen beschikbaar gesteld
 • In de dug-outs van veld B mogen maximaal 3 personen plaatsnemen.
 • Voor de voetbalploegen geldt dat het gebruik van teambidons verboden is. Dus spelers graag een eigen bidon/waterfles meenemen.
 • De waterzak met spons is wel toegestaan.
 • De afstandsregels zijn niet van toepassing bij de jeugd tot 18 jaar.

Kleedboxen

 • De kleedboxen zijn beschikbaar voor gebruik.
 • Algemeen geldt voor alle kleedboxen dat er met maximaal 3 personen tegelijk gedoucht mag worden. Er zal dus gedoseerd gedoucht moeten worden.
 • In de 4 kleedboxen mogen maximaal 7 personen per box plaatsnemen (is dus inclusief diegenen die gaan douchen). Voor de 2 boxen bij de sportzaal geldt een aantal van 8 personen per box.
 • Van zowel eigen als bezoekende teams wordt gevraagd waar mogelijk “gekleed” op het complex te komen, zodat er minimaal van de kleedboxen gebruik hoeft te worden gemaakt.
 • Alleen als er i.v.m. de bezetting meerdere boxen beschikbaar zijn, mogen die gebruikt worden
 • Voor de jeugd tot 18 jaar zijn er geen beperkingen wat aantallen betreft.
 • Bij de jeugd mogen er maximaal 2 volwassenen c.q. begeleiders in de box.
 • Wedstrijdbesprekingen moeten op het speelveld gehouden worden.
 • Dit protocol geldt voor zowel trainingen als wedstrijden.

Terras

 • Tussen het terras en het B-veld wordt een tent geplaatst waar onder normale weersomstandigheden de koffie uitgifte is in de rust van de wedstrijden.
 • Betaling van de koffie uitsluitend met munten. Dit is van toepassing bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.
 • Het terras wordt ingericht met maximaal 40 zitplaatsen en 10 tafels. Er zijn te allen tijde 6 picknicktafels beschikbaar met elk maximaal 4 zitplaatsen.
 • Voor het gebruik van het terras wordt consumeren uit flesjes in de coronaperiode toegestaan. (in tegenstelling tot de voorheen gehanteerde regel van de KNVB).
 • Voor het terras wordt geen registratie van de aanwezigen bijgehouden.
 • Te allen tijde geldt ook voor het terras: de 1,5 m afstand in acht nemen.

Kantine

 • In de kantine komt op elke tafel een formulier te liggen waarop de aanwezigen naam en telefoonnummer kunnen noteren. Dit is geen verplichting doch wel een dringend verzoek daartoe.
 • Consumpties moeten / kunnen aan de bar besteld worden op de plaatsen waar een scherm geplaatst is. De rest van de bar is niet beschikbaar voor bestellingen. Ook staan er geen barkrukken langs de bar.
 • Afrekenen kan (bij grote voorkeur met de pin!) op de daarvoor ingerichte hoek van de bar (ook met scherm).
 • Bier wordt alleen in flesjes verstrekt. Een glas is ten alle tijde verkrijgbaar maar is tijdens aanwezigheid een “privé-glas”, wat bij vertrek ingeleverd wordt
 • De aanwezigen moeten lege emballage zelf weer bij de bar afleveren.
 • De opstelling van het meubilair in de kantine is coronaproof dus met inachtneming van de 1,5 m regel.
 • Verplaatsen van stoelen is verboden.
 • Er mag alleen gebruik gemaakt worden van zitplaatsen. Staand consumeren is verboden.
 • Er zijn maximaal 56 zitplaatsen beschikbaar in de kantine. Wij gaan er in eerste instantie van uit dat de aanloop na de wedstrijd niet groter zal zijn.
 • Voor de jeugd onder de 18 jaar is de ”Amstel-tafel” beschikbaar. Hierbij hoeft de 1,5 m regel niet gehanteerd te worden
 • Er zijn geen afgebakende looplijnen aanwezig in de kantine. Wel zijn 2 toegangsdeuren en 1 ingang / uitgang te gebruiken.
 • Bij binnenkomst in de kantine de ontsmettingsmiddelen gebruiken.
 • Gebruik van mondkapjes is niet verplicht.

Overige algemene ruimtes en overige maatregelen

Toiletten

 • Het damestoilet in de hal is volledig beschikbaar. Wachten in de voorruimte wordt afgeraden
 • Van het herentoilet zijn 2 urinoirs buiten gebruik en 2 stuks beschikbaar.
 • Wachten in de voorruimte alleen met inachtneming van de 1,5 m regel.
 • Het invalidentoilet is beschikbaar.

Bestuurskamer

 • De gebruikelijke samenkomst voor en na de wedstrijd van trainers, leiders en bestuursleden (eigen bestuursleden en gasten) wordt tot nader order afgelast.
 • Wel wordt door de vereniging de scheidsrechter op de gebruikelijke manier ontvangen en begeleid.

Vervoer naar uitwedstrijden

 • Voor vervoer per auto naar een uitwedstrijd geldt een dringend advies om mondkapjes te gebruiken. Dit is echter geen verplichting.
 • Dit advies geldt niet voor jeugdploegen onder de 12 jaar.

Wat te doen bij een (mogelijke) coronabesmetting binnen de vereniging

 • Heb je klachten? Blijf dan thuis, neem niet deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten, informeer je trainer of leider en neem contact op met de huisarts. Je team mag wel doorgaan met trainen en wedstrijden spelen.
 • Ben je positief getest op corona? Blijf dan thuis. Neem niet deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volg de richtlijnen die worden opgelegd door de GGD. Je team mag in principe doorgaan met trainen en wedstrijden spelen, tenzij de GGD anders bepaalt.
 • Is een gezinslid positief getest op corona? Volg dan de richtlijnen die worden opgelegd door de GGD.
 • Mocht een team zelf (i.v.m. coronagevaar) niet willen spelen dan is in overleg met de tegenstander verplaatsing van de wedstrijd mogelijk. Voor de  A-categorie geldt dat de wedstrijd binnen 2 weken ingehaald moet worden.
 • Verder conformeert de vereniging zich aan het advies wat de GGD in dit geval geeft.

Handhaving

 • De taak van eventuele handhaving ligt niet bij het bedienend kantinepersoneel maar bij het voltalige bestuur van de vereniging.
 • Deze zijn ook het aanspreekpunt voor een eventuele BOA.
 • De namen van de bestuursleden zijn achter de bar bij het personeel bekend.
 • De bestuursleden zullen eventueel corrigerend c.q. adviserend optreden als men zich niet aan de coronaregels houdt.

De verantwoordelijkheid voor naleving van het bovenstaande protocol ligt nadrukkelijk bij de leden en bezoekers zelf. Het bestuur gaat er vanuit dat een ieder zich committeert aan dit protocol. Zodat we met elkaar kunnen blijven genieten van het mooie voetbalspelletje!

Dit protocol zal regelmatig worden gereviseerd en waar nodig aangepast.

Opgemaakt : 29 augustus 2020

Bestuur Voetbalvereniging Minnertsga