Coronaprotocol Voetbalvereniging Minnertsga

“We moeten het samen doen, we kúnnen het samen doen…..”

Als basis voor dit protocol gelden de volgende RIVM-richtlijnen:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Pas hygiëne toe en was regelmatig je handen (maak gebruik van de aanwezige ontsmettingsplaatsen)
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte

Corona protocol vv Minnertsga geldend vanaf 14 oktober

Naar aanleiding van de nieuwe corona maatregelen die op 14 oktober zijn vastgesteld door de overheid hebben wij onderstaand een aangepast Coronaprotocol opgesteld.

Wij sluiten met dit protocol aan bij de richtlijnen zoals opgesteld door de KNVB en NOC*NSF. Met andere woorden: de protocollen vanuit de KNVB en NOC*NSF zijn leidend en worden conform uitgevoerd binnen de VVM.

Voor onze vereniging betekent dit op hoofdlijnen het volgende:

 • Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
 • Voor alle jeugdteams (dat willen zeggen alle teams t/m JO19) geldt dat zij op de reguliere manier mogen blijven trainen. Er geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de trainingen. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen binnen eigen vereniging.
 • Senioren en spelers vanaf 18 jaar die ingedeeld zijn bij de senioren mogen alleen sporten in groepen van 4 spelers, zoveel mogelijk in vaste samenstellingen en met inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • NOC*NSF geeft, samengevat, onderstaande richtlijnen. Deze richtlijnen geven de mogelijkheden weer binnen de VV Minnertsga voor wat betreft de trainingen:
 • Voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
 • Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
 1. de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 2. er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 3. zij niet mengen.
 • bij teamsporten voor senioren kan het hele team dus trainen verdeeld in meerdere groepjes van maximaal vier personen (bijvoorbeeld 4×4, 8×2 of 16×1);
 • kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities (t/m JO19) zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal dertig personen;
 • De kantine en kleed- en doucheruimtes blijven tot nader order gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Voor alle leden / spelers  geldt:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts en/of verlies van reuk of smaak
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijft thuis als jij of iemand in jouw huishouden wacht op de uitslag van de test
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad, vastgesteld met een laboratoriumtest (volg het advies van de GGD)
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)
 • Na het sporten geldt vanaf 13 jaar een maximale gezelschapsgrootte van vier personen
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons sportcomplex
 • Verlaat na de sportbeoefening de accommodatie zo snel mogelijk


Trainingen

 • Zie hierboven
 • Toezicht op trainingsdagen is de verantwoordelijkheid van de trainers
 • Maximaal 2 personen tegelijk in ballenruimte
 • Geen gebruik gezamenlijke bidons
 • Gebruik trainingshesjes uitsluitend indien ze iedere keer na gebruik gewassen worden
 • Geen toeschouwers bij de trainingen.

Wedstrijden

De competitie is stilgelegd. Oefenwedstrijden buiten de vereniging niet toegestaan. Er is alleen een mogelijkheid voor jeugdteams voor het spelen van onderlinge partijtjes.

 • Toeschouwers zijn niet welkom
 • Geen gezamenlijk gebruik bidons
 • Gebruik gezamenlijke inloopshirts uitsluitend indien ze iedere keer na gebruik gewassen worden

Bij een (mogelijke) besmetting vragen we om dit zo spoedig mogelijk bij een van de bestuursleden te melden. In overleg worden er eventueel extra maatregelen getroffen.

Vragen of suggesties: Spreek het bestuur aan of stuur een mail naar de vereniging.

Zie ook de website van de KNVB en het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF voor meer informatie over corona en het amateurvoetbal.

Dit protocol zal regelmatig worden gereviseerd en waar nodig aangepast.

Laatste update: 19 oktober 2020

Bestuur Voetbalvereniging Minnertsga