• In april 2023 werd bekend dat de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is getroffen door een cyberinbraak. Criminelen stelden gegevens te hebben buitgemaakt en deze te publiceren tenzij ze losgeld betaalden. Deskundigenonderzoek kon niet uitwijzen welke gegevens daadwerkelijk waren buitgemaakt of ingezien. Dit stelde de KNVB voor een dilemma zonder een optie die prettig voelde.

    Mogelijk buitgemaakte bestanden bevatten persoonsgegevens waarvan de verspreiding gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het voorkomen van een dergelijke verspreiding weegt voor de KNVB uiteindelijk zwaarder dan het principe om de KNVB niet te laten afpersen. Daarom werden er onder deskundige begeleiding afspraken gemaakt over het niet-publiceren en verwijderen van gegevens.

    De KNVB wil niet volledig terugvallen op beloften van criminelen. Ze informeren daarom betrokkenen van wie mogelijk gegevens zijn buitgemaakt of ingezien. Dit stelt een ieder in staat om ook zelf extra alert te blijven op eventuele signalen van misbruik van hun gegevens.

    Actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over dit incident kunnen betrokkenen raadplegen via deze website: https://www.knvb.nl/info/68084/informatie-cyberinbraak-knvb