• Het doel van deze korte handleiding is om informatie te geven aan o.a. ouders/ begeleiders die incidenteel als assistent scheidsrechter dienen te fungeren bij een wedstrijd van hun zoon en/of dochter. Deze handleiding behandelt niet alle informatie over de 17 spelregels, maar besteed slechts aandacht aan de zaken en regels waarmee u als assistent scheidsrechter het meest te maken krijgt.

  Taak
  De taak van een assistent scheidsrechter is het samenwerken met de scheidsrechter. De nadruk ligt dus nadrukkelijk op het samenwerken.

  Voor aanvang van een wedstrijd:
  * Voorafgaande aan een wedstrijd maakt de scheidsrechter meestal afspraken met de assistent scheidsrechter. Dit initiatief komt van de scheidsrechter en zal enkele minuten duren. Hierbij geeft de scheidsrechter korte instructies aan beide assistent scheidsrechters.
  * De assistent scheidsrechter gaat terug naar zijn team om eventueel deze instructies door te geven aan leider(s) en spelers.
  * De assistent scheidsrechter loopt mee naar de middenstip om gezamenlijk de toss te doen en zich voor te stellen aan de aanvoerders.

  Wanneer dient u als assistent scheidsrechter te vlaggen:
  * Wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is, aangeven welke partij recht heeft op een inworp, hoekschop of doelschop;
  * Bij een inworp wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de niet ingooiende partij.
  * Bij een hoekschop wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de verdedigende partij.
  * Bij een doeltrap wijst u met uw vlag richting het doel van de verdedigende partij.
  * Wanneer een speler bestraft kan worden voor het buitenspel staan. Maak gebruik van de twee seconden bedenktijd. Met uw vlag wijst u de plaats aan van de speler die buitenspel stond.
  * Wanneer overtredingen plaatsvinden in uw gezichtsveld en waarbij u als assistent scheidsrechter er van overtuigd bent dat de overtreding buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter heeft plaatsgevonden.
  * Wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter.
  * Wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten. Hierbij houdt u de vlag horizontaal boven uw hoofd.

  Noot: Als de SR u een teken geeft (dit kan zijn een fluitsignaal, vinger opsteken, doorspeelgebaar en/of roept “ga door”), doe dan de vlag direct omlaag en ga door met het spel. Bij géén retour-teken mag u blijven staan met de vlag omhoog, net zolang totdat de SR u gezien heeft.

  Welke positie dient een assistent scheidsrechter in te nemen bij spelhervattingen:
  * Hoekschop en strafschop, op een lijn met de doellijn. Hierdoor hebt u zicht op als de bal volledig de doellijn is gepasseerd. (Tenzij u anders door SR wordt geïnstrueerd)
  * Inworp, geef de inwerpende speler voldoende ruimte om te kunnen inwerpen.

  Buitenspeluitleg: