• Hoofdbestuur

  Dagelijks Bestuur

  • Wybe Hoekstra (voorzitter) voorzitter@vvminnertsga.nl
  • Ruurd de Vries (penningmeester) penningmeester@vvminnertsga.nl
  • Gerard Sinnema (secretaris) secretaris@vvminnertsga.nl
  • Thijs Rienks (jeugdzaken) jeugdzaken@vvminnertsga.nl
  • Jeroen Wagenaar (algemene zaken) algemenezaken@vvminnertsga.nl
  • Willem de Vries (technische zaken)
  • Remco van der Mossel (algemene zaken)
 • Aanspreekpunten

  Voorzitter Jeugd TC
  Thijs Rienks

  Wedstrijdsecretaris Senioren
  Haye Stellingwerf
  0613231397

  e-mail: wedstrijdsecretaris@vvminnertsga.nl

  Wedstrijdsecretaris Jeugd
  e-mail: wedstrijdsecretaris@vvminnertsga.nl

  Consul
  Eddie Haarsma
  0518471825

  Ledenadministratie
  Rein S. Faber
  ledenadm@vvminnertsga.nl

  Vertrouwenspersonen
  Johan Wiersma
  Hillie Van der Heide

  Scheidsrechtersco├Ârdinator
  Frans Schiphof

  e-mail: scheidsrcomm@vvminnertsga.nl