Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Min­nertsga op vrijdag 19 november 2021, aanvang 19.45 uur in de ­­kantine.

AGENDA

 1. Opening

 1. Mededelingen  
 1. Vaststellen notulen digitale ledenvergadering 27 november 2020

 1. Jaarverslag secretaris 2020/2021 
 1. Rondje langs alle portefeuilles/commissies

 1. Jaarverslag penningmeester 2020/2021

(ligt ter inzage bij Ruurd de Vries vanaf 5 november)

 1. Verslag kascontrole (Richard van Wier en Oege van der Mossel)

 1. Goedkeuring begroting 2021/2022

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Gerard Sinnema en Remco van de Mossel

Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het bestuur.

# Afscheid oude bestuur 

 1. Rondvraag

 1. Afsluiting

 

Deze agenda, notulen digitale ledenvergadering en jaarverslag zijn ook verstuurd via de mail naar de leden. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan kunt u een mail sturen naar sinnemag@hotmail.com