Deze week, tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag, werd het plan gelanceerd om bij buitensporten een Corona Toegangsbewijs (CTB) te verplichten voor zowel sporters als publiek van 18 jaar en ouder. Voor ons en vele collega-verenigingen, de K.N.V.B. én NOC*NSF een teleurstellend, ongewenst en onuitvoerbaar  voorstel.

Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren welke vanuit de K.N.V.B. en NOC*NSF, ondersteund door de amateursport in de breedte, zijn aangedragen. Inmiddels zijn op basis van deze bezwaren de maatregelen aangepast.

Resumerend heeft het demissionaire kabinet per 6 november de volgende nieuwe maatregelen definitief afgekondigd voor de buitensport:

Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, kantine) en het buitenterras een Corona Toegangsbewijs (CTB) getoond moet worden.

Ook voor het terras geldt nu dat dat men hier uitsluitend plaats mag nemen wanneer men in het bezit is van het CTB.
Wel is er een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen (denk hierbij aan trainers, coaches, leiders etc.)

Door de huidige oplossing blijft de buitensport en daarmee het voetbal voor iedereen toegankelijk. Voor toeschouwers geldt het advies om anderhalve meter afstand aan te houden.

Middels flyers wordt je op de Sportfinne geattendeerd op de bovenstaand genoemde maatregelen.

Wij rekenen op jullie medewerking en doen als vereniging en liefhebbers van het voetbalspelletje een beroep op ieders verantwoordelijkheid in dezen. Het gedrag van ons allen wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.

Vragen/opmerkingen, wij horen het (uiteraard) graag!

Met sportieve groet,

Bestuur V.V. Minnertsga