De voorlopige indeling van de jeugdteams en begeleidend kader voor het seizoen 21/22 is bekend.

Na weer een merkwaardig seizoen door Corona welke gelukkig toch nog kon worden afgesloten met de Regio-cup is de VTC in de afgelopen periode samen met trainers en leiders volop in voorbereiding  geweest met de indeling van de jeugdteams voor het seizoen 21/22. Samen zijn zij gekomen tot de indeling die verderop in dit bericht is weergegeven.

Mochten er vanuit de ouders/verzorgers nog vragen zijn over de indeling van jullie zoon of dochter dan is erdoor de VTC 1 juli aanstaande van 19:00 t/m 20:00 een inloopavond georganiseerd waar de VTC deze vragen kan beantwoorden. Graag aanmelden voor 28 juni bij het betreffende VTC lid van dit team.

Hoe is deze voorlopige indeling tot stand gekomen?

Voor het maken van de indeling wordt in de basis gebruik gemaakt van

  • De leeftijdscategorieën van de KNVB.
  • Het tekort aan spelers in een team opvullen met dispensatiespelers (1ejaars) uit een naast hogere leeftijdsklasse.
  • Het tekort aan spelers in een team opvullen met spelers (2ejaars) uit een naast lagere leeftijdsklasse.

 Wanneer wordt deze indeling definitief?

De jeugdteam indeling wordt definitief vlak voor de start van de reguliere competitie 21/22. We noemen deze indelingen voorlopig, omdat er nog wisselingen zouden kunnen plaatsvinden. Uiteraard kunnen er in de voorbereiding (en zeker ook tijdens het seizoen) mutaties plaats vinden door diverse omstandigheden in goede, dan wel iets minder goede vorm. Spelers stoppen of er komen nieuwe spelers bij. Daarnaast is er eventueel de mogelijkheid om de indeling tijdens de winterstop aan te passen.

Trainingsdag. De aftrap van seizoen 2020- 2021

Op zaterdag 21 augustus zal er net als afgelopen seizoen afgetrapt worden met een trainingsdag voor alle jeugdteams van de VVM. Mochten er vragen zijn dan kunnen die gesteld worden aan de aanwezige coördinatoren van de JC/VTC en de trainers/leiders van de teams. Informatie over deze aftrap volgt nog op de site.

Voor het kader wat heeft aangegeven te willen stoppen in het volgende seizoen is er dan de gelegenheid om sleutels en leidersjassen in te leveren. De VVM bedankt jullie voor jullie inzet voor de club in het afgelopen seizoen en of seizoenen.

Trainingsschema.

Het trainings- en keeperstrainingsschema worden begin augustus op de site gepubliceerd.

De trainingen voor starten vanaf maandag 23 augustus (week 34).

Het kan zijn dat een trainer hier op individueel niveau van afwijkt. Hij/zij zal dan persoonlijk het team informeren.

Aanvang nieuw seizoen JO8 t/m JO12

In het seizoen 21/22 krijgt het 4 fasen voetbal een vervolg. In plaats van een voorjaars- en najaarsreeks spelen de pupillen in 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden. De beker competitie vervalt hierbij. Start van deze competitie zal op  zaterdag  4 september zijn.

Aanvang nieuwe seizoen JO14 t/m JO19

Dit jaar zijn alle teams vanaf de JO12 opgegeven voor de beker! Het nieuwe seizoen 21/22 zal aanvangen met de eerste bekerwedstrijd op zaterdag 4 september. De eerste competitie wedstrijd zal op  zaterdag 25 september worden gespeeld. Meer informatie over aanvangsdata vind je in de speeldagenkalender van de KNVB.

Kader

Wij zijn als VTC super trots dat zich voor alle teams één of meerdere trainers/leiders beschikbaar hebben gesteld! Vooral het aantal jonge trainers wat zich voor dit seizoen heeft aangemeld is zeer positief te noemen en stemt ons hoopvol voor de toekomst. Voor een aantal teams is het nog niet gelukt om trainers te vinden. Wij hopen hier met behulp van jullie in de komende periode alsnog invulling aan te kunnen geven.

Team JO7
Daan Geertsma
Rymer Visser
Jesse Wiersma
Fedde Yntema
Yngmar Wassenaar
Leider: Gerrit-Jan Visser
Trainers: Jens Roan Jensma, Jacob Jensma, Renee Geertsma-Haijma (reserve)
VTC/JC: Pieter Wiersma

 

Team JO9
Kars Andringa
Dylano Knol
Evan Terpstra
Jilke Bruinsma
Jorrit Wiersma
Jesse de Haan
Merith van der Mossel
Jurre van der Weide
Sep Sinnema
Leiders: Pieter Wiersma, Outger Terpstra
Trainers: Sjoerd Hendric Kerlien, Haie Hisse Wagenaar, Mats Wagenaar, Hedzer Miedema
VTC/JC: Pieter Wiersma

 

Team JO10
Jesse Deelstra
Mink Bouma
Jan Bronger
Bram de Boer
Lisa Poelstra
Zenno Reuten
Zeeger Reuten
Ylan Wassenaar
Senna Boomsma
Leiders: Jacob Wassenaar, Christianne Boomsma
Trainers: Edwin de Boer , 2e trainer vacant
VTC/JC: Pieter Wiersma

 

Team JO11
Roan Norbruis
Foeke Hoekstra
Yvon de Vries
Jesse Poelstra
Ruben Wagenaar
Rick Dijkstra
Hidde Faber
Ruben Terpstra
Seppe Terpstra
Marten Boomsma
Sander Wiersma
Leiders: Rein Siebe Faber, Gerard Wagenaar
Trainers: Gerard Wagenaar, Niek de Vries, Erin van Wier, Ulbe Joostema
VTC/JC: Arjen Kerlien

 

Team JO12
Elianne Wiersma
Brent Polstra
Silvester van der Molen
Leon van Steinvoorn
Lasse Boomsma
Hoite Miedema
Jarno Oegema
Tjisse Rienks
Sverre Andringa
Roan Bruinsma
Leiders: Rein Gert Boomsma, Thijs Rienks
Trainers: Geert Siegersma, Hidde de Vries
VTC/JC: Arjen Kerlien

 

Team JO13
Mayna Feenstra
Cynthia Kamma
Zoë van der Veen
Wiktoria Markowska
Deborah Wiersma
Marije Zeldenrust
Isis Nynke Elsenga
Rianne Stienstra
Tim Bieleveld
Renze Plat
Sytze Terpstra
Abdelghani Kabahji
Mink Terpstra
Leiders: Johan van der Veen, Klaas Wiersma
Trainers: Klaas Abma, Arnoud Wassenaar, Mees Moerbeek, Feike Nieuwhof
VTC/JC Arjen Kerlien

 

Team JO15
Amber de Vries
Arjen Meersma
Konrad Turkevi Nagi
Jente Terpstra
Mark van der Mossel
Hidde van der Mossel
Djimmy Adema
Sem Nagel
Hero Wagenaar
Djurre Zeldenrust
Martijn van der Schaar
Hedzer Wiersma
Site Wassenaar
Leider: Chris Wassenaar, Jeroen Wagenaar
Trainers: Herre de Vries, Rene de Vries
VTC/JC: Johannes Zoodsma

 

Team JO17
Mats Wagenaar
Hedzer Miedema
Jens Roan Jensma
Haie Hisse Wagenaar
Bram de Jong
Jesse Hoekstra
Sjoerd Hendric Kerlien
Thialda Vrieswijk
Jacob Jensma
Jilke Foppe Zoodsma
Leiders: Henk de Vries, Johannes Zoodsma
Trainers: Vacant
VTC/JC: Johannes Zoodsma

 

Team JO19
Arnoud Wassenaar
Ties Dijkstra
Klaas Abma
Romander Reuten
Roan Zoodsma
Rudy Kleefstra
Willem Nieuwhof
Jelter Meijer
Jan Jensma
Ronald Stienstra
Lucas Abma
Gerben Wielenga
Niek de Vries
Erin van Wier
Rutger van der Mossel
Ulbe Joostema
Jurre Wagenaar
Rick Holwerda
Sander van der Schaar
Leiders: Johan Wiersma, Richard van Wier, Hilco Wagenaar
Trainer: Johan Wiersma
VTC/JC: Johannes Zoodsma