Minnertsga – Voorzitter Wybe Hoekstra heeft het eerste exemplaar van de presentatiegids ‘vv Minnertsga 2021-2022’ overhandigd aan Arjen Plat van Zonderland BV. De gids ligt in de kantine van vv Minnertsga en wordt binnenkort in Minnertsga rondgebracht en ook alle sponsors krijgen er uiteraard een exemplaar van.

 

Technisch Buro Zonderland BV heeft voor het nieuwe seizoen het tweede elftal in piekfijne voetbalkleding laten zetten. Mededirecteur Arjen Plat is blij dat hij met het bedrijf iets voor de club kan doen. ,,Wy wolle as ûndernimmers seker wat foar de klub  vv Minnertsgea betsjutte. It is in klub dêr’t ek in protte frijwilligers harren stjonkende bêst dogge, trainers, lieder, koffieskinkers. Dêr ha ik gjin tiid foar. En de fuotballers fan it twadde stean der no moai op.’’

Lees meer over deze nieuwe sponsor in de nieuwe presentatiegids van vv Minnertsga. Verder staan alle teams van vv Minnertsga van jong tot oud op de foto.

De inhoud is gevarieerd, met naast foto’s van alle teams, een mooi voorwoord van de voorzitter; een artikel over doelman Jorn Helder, topkeeper en clubman; Ronald Joostema en Richard van Wier over ‘het hart van de voetbalvereniging’ (een mooi artikel van Hilco Wagenaar): en een terugblik in beeld en gedicht over voetbal tijdens de coronacrisis, en nog veel meer. ,,Hy sjocht der wer prachtich út’’, aldus Hoekstra en Plat. Bijna alle foto’s in de gids en ook deze foto’s  zijn van de ‘hoffotograaf’ van de club: Goffe Jensma. Het initiatief kwam van de voetbalvereniging, de uitvoering van de sponsorcommissie met Jorrit van der Veen, Henk Jan van Dalfsen, Ronald Joostema en Sybe Joostema, die met Kees Jan Glashouwer de vormgeving heeft gedaan. Een tastbare vorm van vrijwilligerswerk, waar de club op gebouwd is.

Foto’s: Goffe Jensma.