Als bestuur vinden wij het belangrijk om een goede administratie bij te houden van onze leden en vrijwilligers. Wij hebben deze week daarom een aantal wijzigingen doorgevoerd in ons administratieprogramma Sportlink. Helaas heeft dit ertoe geleid dat een aantal mensen een mail hebben gekregen met de mededeling dat ze zich hebben aangemeld als lid. Met logischerwijs wat verwarring als gevolg.

Voor alle duidelijkheid: als je alleen vrijwilliger bent bij de v.v. Minnertsga en niet voetbalt, registreren wij je als ‘verenigingslid”. Je betaalt dan geen contributie, maar je wordt wel uitgenodigd voor vrijwilligersactiviteiten en ledenvergaderingen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben of vragen over hebben, kun je contact opnemen met Marre Faber-Sloots, secretaris@vvminnertsga.nl.