Wedstrijd : Minnertsga 1 – Rottevalle 1
Aanwezig 13.15 uur
Aanvang : 14.30 uur
Hiervoor zijn in willekeurige volgorde de volgende spelers uitgenodigd:
1 Jorn Helder
2 Enne Joostema
3 Hylke Hoekstra
4 Roan Hein Joostema
5 Hidde de Vries
6 Jens de Boer
7 Enno Kingma
8 Frans Schiphof
9 Henk Helmus
10 Ydo Hoekstra
11 Jildert de Vries
12 Laurens Hoekstra
13 Herre de Vries
14 Geart Siegersma

Wedstrijd : Makkum 2 – Minnertsga 2
Aanwezig: 11.00 uur
Aanvang : 12.30 uur
Hiervoor zijn de volgende spelers uitgenodigd:
1 Jildert Glazema
2 Outger Terpstra
3 Bram Klaver
4 Roy van Rees
5 Meino de Vries
6 Sieb Driessen
7 Sander Zonderland
8 Rienk v.d.Veen
9 Jilke Terpstra (onder voorbehoud)
10 Feike Nieuwhof
11 Jens Visser
12 Rudmer de Vries
13 Marten Bergsma
14 Mees Moerbeek

Wedstrijd : Minnertsga 3 – Leovardia 6
Aanwezig 13.30 uur
Aanvang : 14.30 uur
Hiervoor zijn de volgende spelers uitgenodigd:
1 Rein Sybe Faber
2 Tjerk Nagel
3 Syrt Glazema
4 Robert Loonstra
5 Gerard Sinnema
6 Klaas Wiersma
7 Andre Harder
8 Herman Sytema
9 Ties Dijkstra
10 Roan Zoodsma
11 Klaas Abma
12 Willem Nieuwhof
13 Willem de Vries