Wedstrijd : Haulerwijk 1 – Minnertsga 1
Vertrek : 12.30 uur
Aanvang : 14.30 uur
Hiervoor zijn de volgende spelers uitgenodigd:
1 Jorn Helder
2 Herre de Vries
3 Hidde de Vries
4 Roan Hein Joostema
5 Henk Helmers
6 Enne Joostema
7 Frans Schiphof
8 Jens de Boer
9 Enno Kingma
10 Mees Moerbeek
11 Geert Siegersma
12 Laurens Hoekstra
13 Jilke Terpstra
14 Feike Nieuwhof
Grens : Wim Abma

Wedstrijd : Minnertsga 2- Franeker 2
Aanwezig 14.30 uur
Aanwezig : 13.30 uur
Hiervoor zijn de volgende spelers uitgenodigd:
1 Jeroen Haarsma
2 Outger Terpstra
3 Bram Klaver
4 Roy van Rees
5 Geert Andringa
6 Sieb Driessen
7 Sander Zonderland
8 Rienk v.d.Veen *
9 Hendrik Kootstra *
10 Marco ter Horst
11 Jens Visser
12 Rudmer de Vries
13 Meino de Vries
14 Hylke Hoekstra
15 Bauke Joostema
Grensrechter : Klaas de Vries

Wedstrijd : LAC Frisia 3 – Minnertsga 3
Aanwezig 13.10 uur
Vertrek : 13.15 uur
Aanvang : 14.30 uur
Hiervoor zijn de volgende spelers uitgenodigd:
15 Jacob Faber *
16 Tjerk Nagel *
17 Gerard Sinnema
18 Robert Loonstra
19 Jacob Wassenaar
20 Klaas Wiersma
21 Andre Harder
22 Herman Sytema *
23 Remco v.d.Mossel *
24 Rein Sybe Faber
25 Klaas Abma
26 Willem Nieuwhof
27 Ties Dijkstra
28 Willem de Vries
29 Hein Joostema
Grens : R.D.V.
Auto *