Voor deze wedstrijden zijn de volgende spelers uitgenodigd:

Minnertsga 1 uit tegen Twijzel 1
Aanvang 14.30  Vertrek 12.30

Jorn Helder
Henk Helmus
Herre de Vries
Laurens Hoekstra
Jens Visser
Jens de Boer
Rudmer de Vries
Ydo Hoekstra
Enno Kingma
Roan Hein Joostema
Jildert de Vries
Geart Siegersma
Frans Schiphof
Enne Joostema

Minnertsga 2 thuis tegen Stiens 2
Aanvang 14.30 uur

Jildert Glazema
Outger Terpstra
Roy van Rees
Sieb Driessen
Marco Ter Horst
Rinke Kamstra
Rienk v.d.Veen
Jorrit v.d.Veen
Sander Zonderland
Marten Bergsma
Hylke Hoekstra
Jilke Terpstra
Hilco Plat
Hidde de Vries
Bram Klaver

Minnertsga 3 uit tegen Ouwe Sijl 2
Aanvang 12.30 Vertrek 11.30

Jacob Faber
Tjerk Nagel
Syrt Glazema
Robert Loonstra
Remco v.d.Mossel
Hein Joostema
Gerard Sinnema
Klaas Wiersma
Jasper v.d.Laan
Jens Kaap Jensma
Pieter Vogels
Hein Lieuwe Joostema