Momenteel ligt het voetbal al een vijftal maanden stil, al hopen we met z’n allen nog op een toetje in de vorm van de Regio Cup. Hier zullen we de komende weken meer over bekend maken. Achter de schermen zijn de voorbereidingen op volgend seizoen al lang begonnen. Als bestuur zijn we verheugd te melden dat de kaders voor de seniorenelftallen zo goed als rond zijn.

Hoofdtrainer Duco Mulder zal ook in het seizoen 21/22 de trainer/coach van ons eerste elftal zijn. De samenwerking tussen Duco en vv Minnertsga startte afgelopen zomer. Na een uitstekende start van het 1e elftal in de competitie gooide het Corona virus helaas roet in het eten. De TC is erg blij met het feit dat de huidige 3 leiders en grensrechter ook in het aankomende seizoen aan het eerste elftal verbonden zullen zijn.

Jaap van Rees zal in het aankomende seizoen de trainingen van de B-selectie voor zijn rekening te nemen en op de zaterdagen zal hij de coachende rol vervullen. De leiders zullen net als dit seizoen Aant van der Veen en Klaas van de Schaar zijn, aangevuld met Jildert Glazema die een rol als speler/leider op zich neemt. Albert Helder stopt helaas als leider na het huidige seizoen, om zich te richten op diverse andere mooie projecten.

Goffe Jensma zal de trainingen van de C-selectie verzorgen aankomend seizoen en Willem de Vries (WDV) blijft de leider van het 3e elftal op de zaterdagen. Jeroen Wagenaar blijft leiding geven aan de 35+ op de vrijdagavonden.

Trainer/leider Rene Driessen zal de trainingen van de BMJ combinatie verzorgen komend seizoen en Erik Hoekstra blijft samen met Rene leiding geven aan het dames 2 elftal op de zaterdagen. Hoe de exacte indeling qua teams in de BMJ combinatie er uit gaat zien wordt momenteel onderzocht.

Keeperstrainer Rene de Vries heeft toegezegd om ook volgend jaar de keepers weer onderhanden nemen en Frans Schiphof zal de planning voor de scheidsrechters verzorgen.

Het Bestuur kijkt vol vertrouwen uit naar de verlengde samenwerking met de trainers en hun stafleden en wenst allen veel succes toe in het restantje van het huidige en het volgende seizoen!