Beste leden,

Deze week heeft de overheid bekend gemaakt dat de regels rondom sporten voor de jeugd t/m 12 jaar weer wat worden verruimd. Dat betekent dat vanaf 29 april alle teams onder 13 weer mogen trainen, op hun gewone trainingsdag. Uiteraard ben je altijd vrij om je kind thuis te houden als je je hier niet prettig bij voelt. Ook trainers worden niet verplicht om trainingen te geven als zij dit niet willen. Verzoek aan de trainers is om verdere afspraken in de eigen groepsapp te maken.

Ook de jeugd van 13 t/m 18 mag weer sporten, maar voor hen geldt nog steeds dat zij zich moeten houden aan de 1,5 m afstand. Dat betekent dat een gewone voetbaltraining niet mogelijk is. Mochten de trainers van deze teams wel mogelijkheden zien op een andere manier invulling aan de trainingen te geven met inachtneming van deze regels dan zijn zij ook vrij om dit te doen op hun eigen trainingsdagen. We willen de trainers van deze groepen vragen hierover zelf met hun groep in overleg te gaan. Ook de keepertrainingen kunnen weer opgestart worden, waarbij voor de categorie 13-18 uiteraard ook de 1,5 meter afstand geldt. Verder blijven de kleedboxen dicht en is het verzoek om thuis te douchen. Ouders wordt verzocht niet te komen kijken bij de trainingen. Het bovenstaande geldt in eerste instantie tot 20 mei, dan evalueren we en horen we wat de regering verder adviseert. Heb je vragen over het bovenstaande dan kun je terecht bij het bestuur.

Het Bestuur