• Minnertsga 1 - ONT 1

  Aanwezig: 13 : 30 uur
  Aanvang: 14 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jorn
  2. Hilko
  3. Frans
  4. Henk
  5. Mees
  6. Jort
  7. Laurens
  8. Jildert
  9. Enno
  10. Feike
  11. Hidde
  12. Hylke
  13. Rienk
  14. Willem
  15. Roan

  --------------------------------
  Minnertsga 2 - SDS 2

  Aanwezig: 11 : 00 uur
  Aanvang: 12 : 00 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jeroen Haarsma
  2. Roy va Rees
  3. Sieb Driessen
  4. Jeroen Stellingwerf
  5. Bram Klaver
  6. Leonardo Wassenaar
  7. Niels Jensma
  8. Reink van der Veen
  9. Hjerre Miedema
  10. Ydo Hoeksta
  11. Rudmer de Vries
  12. Outger Terpstra
  13. Ties Dijkstra
  14. Jelter Meijer