• Selecties zaterdag 24 september 2022

  22 sep 2022 Hoek
 • Minnertga 1 - Trynwalden 1

  Aanwezig: 13 : 30 uur
  Aanvang: 14 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jorn Helder
  2. Frans Schiphof
  3. Herre de Vries
  4. Henk Helmus
  5. Mees Moerbeek
  6. Ydo Hoekstra
  7. Gerlof Glazema
  8. Jildert de Vries
  9. Enno Kingma
  10. Laurens Hoekstra
  11. Jarco Kingma
  12. Geert Siegersma
  13. Hidde de Vries
  14. Jort Haarsma
  15. Feike Nieuwhof

  ------------------------------------------

  Minnertsga 2 - Knickerbockers 4

  Aanwezig: 11 : 00 uur
  Aanvang: 12 : 00 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jildert Glazema
  2. Sieb Driessen
  3. Jeroen Stellingwerf
  4. Bram Klaver
  5. Niels Jensma
  6. Sander Zonderland
  7. Rienk v.d. Veen
  8. Hendrik Kootstra
  9. Enne Joostema
  10. Hilco Plat
  11. Roan Zoodsma
  12. Marten Bergsma
  13. Willem Nieuwhof
  14. Klaas Abma

  -----------------------------

  CVO 2 - Minnertsga 3

  Aanwezig: 11 : 15 uur
  Vertrek: 11 : 25 uur
  Aanvang: 12 : 15 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jacob Wassenaar
  2. Willem de Vries
  3. Tjerk Nagel *
  4. Syrt Glazema
  5. Guido v.d. Meer
  6. Ties Dijkstra
  7. Rimmer Wijngaarden
  8. Hein Joostema
  9. Rein S. Faber
  10. Folkert Feenstra
  11. Jacobus Zwart jr.
  12. Gerrit Dijkstra *
  13. Gerard Sinnema
  14. Robert Loonstra *
  15. Klaas Wiersma *
  16. Leonardo Wassenaar