• Minnertsga 1 - Twijzel 1

  Aanwezig: 13 : 30 uur
  Aanvang: 14 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jorn
  2. Jort
  3. Ydo
  4. Laurens
  5. Herre
  6. Henk
  7. Geert
  8. Jarco
  9. Enno
  10. Mees
  11. Frans
  12. Jildert
  13. Feike
  14. Hidde

  ----------------------------
  ONT 2 - Minnertsga 2

  Aanwezig: 10 : 50 uur
  Vertrek: 11 : 00 uur
  Aanvang: 12 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jildert Glazema
  2. Roy van Rees
  3. Sieb Driessen
  4. Meino de Vries
  5. Jeroen Stellingwerf
  6. Ties Dijkstra
  7. Klaas Abma
  8. Sander Zonderland
  9. Outger Terpstra
  10. Marten Bergsma *
  11. Geert Andringa *
  12. Hilko Plat
  13. Enne Joostema *
  14. Roan Zoodsma

  -------------------------------

  Foarut 4 - Minnertsga 3

  Aanwezig: 13 : 30 uur
  Vertrek: 13 : 40 uur
  Aanvang: 14 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Gerrit Dijkstra
  2. Willem de Vries
  3. Hein Joostema
  4. Mohammed Saado
  5. Guido v.d. Meer
  6. Syrt Glazema
  7. Rimmer Wijngaarden
  8. Folkert Feenstra
  9. Robert Loonstra *
  10. Rein Gert Boomsma
  11. Jacob Wassenaar *
  12. Klaas Wiersma
  13. Hylke Bruinsma *
  14. Rudmer de Vries
  15. Leonardo Wassenaar
  16. Hein Lieuwe Joostema *