• Minnertsga 1 - Rijperkerk 1

  Aanwezig: 13 : 15 uur
  Aanvang: 14 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1: Jorn Helder
  2. Hilco Plat
  3. Frans Schiphof
  4. Henk Helmus
  5. Hylke Hoekstra
  6. Mees Moerbeek
  7. Roan Zoodsma
  8. Jildert de Vries
  9. Enno Kingma
  10. Feike Nieuwhof
  11. Laurens Hoekstra
  12. Hidde de Vries
  13. Hjerre Miedema
  14. Enne Joostema
  15. Ydo Hoekstra
  16. Jeroen Haarsma

  --------------------------------
  Minnertsga 2 - Heeg 2

  Aanwezig: 11 : 00 uur
  Aanvang: 12 : 00 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jeroen Haarsma
  2. Sieb Driessen
  3. Roy van Rees
  4. Outger Terpstra
  5. Geert Andringa
  6. Bram Klaver
  7. Ydo Hoekstra
  8. Rienk van der Veen
  9. Meino de Vries
  10. Jorrit van der Veen
  11. Sander Zonderland
  12. Hjerre Miedema
  13. Willem Nieuwhof
  14. Ties Dijkstra
  15. Leonardo Wassenaar

  ====================================

  Wykels Hallum 3 - Minnertsga 3

  Aanwezig: 13 : 20 uur
  Vertrek: 13 : 30 uur
  Aanvang: 14 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Rimmer Wijngaarden *
  2. Willem de Vries *
  3. Syrt Glazema
  4. Gerrit Dijkstra *
  5. Robert Loonstra *
  6. Hein Joostema
  7. Folkert Feenstra
  8. Gosse Hoekstra
  9. Hein Lieuwe Joostema
  10. Rudmer de Vries
  11. Guido van der Meer
  12. Feike Jochum Vogel
  13. Jacobus Zwart jr.
  14. Liefhebber ?
  15. idem?