• Fc Grootegast 1 - Minnertsga 1

  Aanwezig: 12 : 30 uur
  Vertrek: 12 : 30 uur
  Aanvang: 14 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jorn Helder
  2. Feike Nieuwhof
  3. Jort Jan Haarsma
  4. Henk Helmus
  5. Hidde de Vries
  6. Herre de Vries
  7. Mees Moerbeek
  8. Jildert de Vries
  9. Gerlof Glazema
  10. Laurens Hoekstra
  11. Jens de Boer
  12. Enno Kingma
  14. Geert Siegersma
  15. Hylke Hoekstra

  ------------------------------
  Minnertsga 2 - Sc Franeker 2

  Aanwezig: 13 : 30 uur
  Aanvang: 14 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jeroen Haarsma
  2. Roy van Rees
  3. Sieb Driessen
  4. Jeroen Stellingwerf
  5. Bram Klaver
  6. Leonardo Wassenaar
  7. Rudmer de Vries
  8. Outger Terpstra
  9. Meino de Vries
  10. Hjerre Miedema
  11. Niels Jensma
  12. Willem Nieuwhof
  13. Jelter Meijer

  -------------------------------------
  Lac Frisia 5 - Minnertsga 3

  Aanwezig: 13 : 15 uur
  Vertrek: 13 : 20 uur
  Aanvang: 14 : 30 uur

  De volgende spelers worden uitgenodigd:

  1. Jildert Glazema
  2. Tjerk Nagel
  3. Syrt Glazema
  4. Gerrit Dijkstra *
  5. Feike Jochum Vogel
  6. Hein Lieuwe Joostema
  7. Bauke Joostema
  8. Jacobus Zwart jr
  9. Ties Dijkstra
  10. Roan Zoodsma
  11. Klaas Abma *
  12. Klaas Wiersma
  13. Willem de Vries *
  14. Rimmer Wijngaarden
  15. liefhebber