Iedereen kan in principe lid worden van de voetbalvereniging Minnertsga. Het aanmelden kan heel eenvoudig via dit formulier.

Voor vragen kun je terecht bij de ledenadministratie (ledenadm@vvminnertsga.nl).

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via een e-mail naar (ledenadm@vvminnertsga.nl) kenbaar worden gemaakt bij de ledenadministrateur Rein S. Faber.

De opzegging dient te gebeuren voor 1 juni van het lopende seizoen, zodat met ingang van het eerstvolgende seizoen het lidmaatschap wordt beëindigd.

Je bent dus lid voor tenminste 1 verenigingsjaar, dat loopt van 1 juni tot 1 juni van het daarop volgende jaar.

Contributie 2018/2019 (maandelijks)

  • Senioren          € 13,95
  • JO19                 € 10,40
  • JO17/JO15      € 7,85
  • JO13/JO11      € 6,70
  • JO9/JO7         € 4,70
  • 45 +                  € 6,30
  • Niet-spelend   € 3,95