Iedereen kan in principe lid worden van de voetbalvereniging Minnertsga. Het aanmelden kan heel eenvoudig via dit formulier.

Voor vragen kun je terecht bij de ledenadministratie (ledenadm@vvminnertsga.nl).

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via een e-mail naar (ledenadm@vvminnertsga.nl) kenbaar worden gemaakt bij de ledenadministrateur Rein S. Faber.

De opzegging dient te gebeuren voor 1 juni van het lopende seizoen, zodat met ingang van het eerstvolgende seizoen het lidmaatschap wordt beëindigd.

Je bent dus lid voor tenminste 1 verenigingsjaar, dat loopt van 1 juni tot 1 juni van het daarop volgende jaar.

Contributie 2020/2021 (maandelijks)

  • Senioren                           € 14,25
  • JO19                                  € 10,60
  • JO17/JO15                       € 8,-
  • JO13/JO11                       € 6,85
  • JO9/JO7                          € 4,80
  • 35+/45 +/zaalvoetbal   € 6,30
  • Niet-spelend                   € 4,05