Iedereen kan in principe lid worden van de voetbalvereniging Minnertsga. Hieronder lees je hoe je lid kunt worden.

Aanmelden als lid
Personen die zich willen aanmelden als lid van onze vereniging, dienen dit te doen aan de hand van de inlevering van een ingevuld aanmeldingsformulier. Deze kun je downloaden en daarna printen door op deze link te drukken.
Dit aanmeldingsformulier is ook verkrijgbaar bij ledenadministrateur Rein S. Faber. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kan vervolgens gemaild worden naar (ledenadm@vvminnertsga.nl) of ingeleverd worden bij Rein S. Faber, Miedleane 2/D, 9047VM Minnertsga.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via een e-mail naar (ledenadm@vvminnertsga.nl) kenbaar worden gemaakt bij de ledenadministrateur Rein S. Faber.

De opzegging dient te gebeuren voor 1 juni van het lopende seizoen, zodat met ingang van het eerstvolgende seizoen het lidmaatschap wordt beëindigd.

Je bent dus lid voor tenminste 1 verenigingsjaar, dat loopt van 1 juni tot 1 juni van het daarop volgende jaar.

Contributie 2018/2019 (maandelijks)

  • Senioren          € 13,95
  • JO19                 € 10,40
  • JO17/JO15      € 7,85
  • JO13/JO11      € 6,70
  • JO9/JO7         € 4,70
  • 45 +                  € 6,30
  • Niet-spelend   € 3,95

Nieuws