Accommodatie

Sportpark v.v. Minnertsga
Fjildleane 14
9047 JR Minnertsga
0518 47 16 00

Correspondentie

v.v. Minnertsga
Ferniawei 1F
9047 KM Minnertsga
secretaris@vvminnertsga.nl