Spelers

 • Dirk Dikland
  Henk de Vries
  Pieter Wiersma
  Abe Visser
  Jeroen Wagenaar
  Sander de Schiffart
  Gerard Wagenaar
  Sjoerd Wijngaarden
  Johan Wiersma
  Klaas van der Schaar
  Arjen Kerlien
  Johan Draaijer
  Wouter Jan de Roos
  Ronald Joostema
  Folkert Feenstra
  Ruurd de Vries
  Wim Abma
  Jacob Wassenaar (meest bij 3e)
  Tjerk Nagel (meest bij 3e)
  Gerard Sinnema (meest bij 3e)

Technische staf

 • Leider: Jeroen Wagenaar
 • Trainer: Goffe Jensma