Spelers

Jorn Helder
Herre de Vries
Hidde de Vries
Enno Kingma
Roan Hein Joostema
Jildert de Vries
Laurens Hoekstra
Geert Siegersma
Frans Schiphof
Ydo Hoekstra
Rudmer de Vries
Hylke Hoekstra
Hilko Plat
Henk Helmus
Jens Visser
Enne Joostema
Jilke Terpstra

Technische staf

  • Trainer: Duco Mulder
  • Assistent-trainers: Richard van Wier, Bart Stroosma en Gerlof Glazema
  • Assistent-scheidsrechter: Wim Abma
  • Fysiotherapeut: Jelle Eijzenga fysiotherapie