Spelers

A-selectie

Jorn Helder
Jeroen Haarsma
Herre de Vries
Hidde de Vries
Jildert de Vries
Ydo Hoekstra
Hylke Hoekstra
Laurens Hoekstra
Geert Siegersma
Frans Schiphof
Henk Helmus
Mees Moerbeek
Hilko Plat
Feike Nieuwhof
Enno Kingma
Gerlof Glazema
Jens Visser
Enne Joostema
Viktor de Boer
Hjerre Miedema
Jort Jan Haarsma
Jeffrey Geurtin

Technische staf

  • Trainer: Duco Mulder
  • Assistent-trainers: Richard van Wier, Bart Stroosma en Gerlof Glazema
  • Assistent-scheidsrechter: Wim Abma
  • Fysiotherapeut: Jelle Eijzenga fysiotherapie