Voor deze wedstrijden zijn de volgende spelers uitgenodigd:

Wedstrijd : Minnertsga 1 thuis tegen Oeverzwaluwen 1
Aanvang 14.30 uur

Jorn Helder
Geart Siegersma
Sieb Driessen
Hilko Plat
Rudmer de Vries
Jens de Boer
Jens Visser
Roan Hein Joostema
Enno Kingma
Ydo Hoekstra
Jildert de Vries
Frans Schiphof
Henri Wassenaar
Rick Poortstra

Vlaggenist
Wim Abma

Wedstrijd Rijperkerk 2 tegen Minnertsga 2
Vertrek 12.15 uur
Aanvang 14.00 uur

Jildert Glazema
Rienk v.d.Veen
Laurens Hoekstra
Hylke Hoekstra
Johan Boersma
Hendrik Kootstra
Rimmer Wijngaarden
Remco v.d.Mossel
Outger Terpstra
Marco ter Horst
Sander Zonderland
Rein Sybe Faber
Meino de Vries

Vlaggenist
Klaas de Vries