Minnertsga 1 – Rottevalle 1

Aanwezig: 13 : 15 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jorn Helder
 2. Geart Siegersma
 3. Herre de Vries
 4. Frans Schiphof
 5. Roy van Rees
 6. Jens de Boer
 7. Hidde de Vries
 8. Roan Joostema
 9. Enno Kingma
 10. Laurens Hoekstra
 11. Jildert de Vries
 12. Ydo Hoekstra
 13. Rudmer de Vries
 14. Hilco Plat
 15. Johan Boersma

SDS 2 – Minnertsga 2

Aanwezig: 10:20 uur

Aanvang: 12 : 00 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. J. Glazema  *
 2. R. Kamstra
 3. H. Plat
 4. H. Kootstra *
 5. J. v.d. Veen
 6. R. de Vries
 7. S. Driessen
 8. J. Boersma
 9. G. Andringa
 10. S. Zonderland
 11. B. Klaver  *
 12. M. Bergsma
 13. M. ter Horst
 14. HJ v Dalfsen

Stiens 6 – Minnertsga 3

Aanwezig: 13 : 15 uur

Vertrek: 13 : 30 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jacob Faber
 2. Age Anne Posthumus
 3. Tjerk Nagel *
 4. Hein Lieuwe Joostema
 5. André Harder
 6. Syrt Glazema
 7. Jens Kaap Jensma
 8. Rein Gert Boomsma *
 9. Robert Loonstra
 10. Willem de Vries
 11. Klaas Wiersma
 12. Remco v.d. Mossel *
 13. Rein S. Faber
 14. Martin Walda
 15. Ben ik iemand vergeten?