Wolvega 1 – Minnertsga 1

Aanwezig:  12 : 15 uur

Vertrek:      12 : 30 uur

Aanvang:    14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jorn Helder   *
 2. Geert Siegersma
 3. Sieb Driessen
 4. Hilco Plat
 5. Rudmer de Vries
 6. Jens de Boer   *
 7. Enno Kingma
 8. Jens Visser
 9. Roan H. Joostema
 10. Ydo Hoekstra  *
 11. Jildert de Vries
 12. Frans Schiphof
 13. Rick Poortstra  *
 14. Herre de Vries

2e elftal:

Minnertsga 2 – Dokkum 2:

Aanwezig: 13 : 30 uur

Aanvang:  14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jildert Glazema
 2. Hendrik Kootstra
 3. Marco ter Horst
 4. Rienk v.d. Veen
 5. Johan Boersma
 6. Laurens Hoekstra
 7. Remco v.d. Mossel
 8. Rimmer Wijngaarden
 9. Henry Wassenaar
 10. Sander Zonderland
 11. Arnoud Wassenaar
 12. Mees Moerbeek
 13. Rein Faber

3e elftal

Wardy 2 – Minnertsga 3:

Aanwezig: 13 : 10 uur

Vertrek:    13 : 20 uur

Aanvang:  14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jacob Wassenaar  *
 2. Tjerk Nagel
 3. Klaas Wiersma
 4. Hein Joostema  *
 5. Syrt Glazema
 6. Age A. Posthumus   *
 7. Rein G. Boomsma
 8. Chris v.d. Mossel
 9. Robert Loonstra
 10. Jens Kaap Jensma
 11. Jesper v.d. Laan
 12. Willem de Vries