Minnertsga 1 – Haulerwijk 1

Aanwezig: 13 : 15 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jorn Helder
 2. Geart Siegersma
 3. Herre de Vries
 4. Frans Schiphof
 5. Roy van Rees
 6. Jens de Boer
 7. Hidde de Vries
 8. Roan Joostema
 9. Enno Kingma
 10. Laurens Hoekstra
 11. Jildert de Vries
 12. Sieb Driessen
 13. Sander Zonderland
 14. Marten Bergsma
 15. Johan Boersma

Stiens 2 – Minnertsga 2

Aanwezig: 11 : 10 uur

Vertrek: 11 : 15 uur

Aanvang: 12 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jildert Glazema *
 2. Rinke Kamstra
 3. Jorrit v.d. Veen
 4. Meino de Vries
 5. Marco ter Horst
 6. Maarten Bergsma
 7. Sander Zonderland *
 8. Sieb Driessen
 9. Rudmer de Vries
 10. Johan Boersma
 11. Willem de Vries *
 12. Jacobus Zwart
 13. Jesper v.d. Laan

Minnertsga 3 – AVC 3

Aanwezig: 13 : 30 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jacob Faber
 2. Tjerk Nagel
 3. Age Anne Posthumus
 4. Gerard Sinnema
 5. Willem de Vries
 6. Hein Lieuwe Joostema
 7. Rein Gert Boomsma
 8. Robert Loonstra
 9. Abdré Harder
 10. Syrt Glazema
 11. Hein Joostema
 12. Jens Kaap Jensma
 13. Jesper v.d. Laan