De selecties van het 1e, 2e, en 3e-elftal

Zaterdag 18 september 2021
SDS 1 – Minnertsga 1
Aanwezig: 13 : 15 uur
Vertrek: 13 : 30 uur
Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

1. Jorn
2. Feike
3. Henk
4. Frans
5. Herre
6. Mees
7. Hjerre
8. Enno
9. Hilco
10. Hidde
11. Laurens
12. Gerlof
13. Geert
14. Jildert

——————–
Minnertsga 2 – Veenwouden 2

Aanwezig: 13 : 30 uur
Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

1. Jeroen Haarsma
2. Rudmer de Vries
3. Rimmer Wijngaarden
4. Leonardo Wassenaar
5. Marten Bergsma
6. Rienk v.d. Veen
7. Sander Zonderland
8. Sieb Driessen
9. Jens Visser
10. Jeroen Stellingwerf
11. Nies Jensma
12. Henk J.v. Dalfsen
13. Jacobus Zwart

——————————-

Minnertsga 3 – Wykels Hallum 3:

Aanwezig: 13 : 30 uur
Aanvang: 14 : 30 uur

1. Tjerk Nagel
2. Robert Loonstra
3. Syrt Sytsma
4. Hein Joostema
5. Klaas Wiersma
6. Meint Lautenbach
7. Willem de Vries
8. André Harder
9. Rein S. Faber
10. Gerard Sinnema
11. Herman Sytema
12. Sander de Schiffart
13. Jeroen Wagenaar