Minnertsga 1 – Haulerwijk 1

Aanwezig: 13 : 30 uur
Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

1. Jorn
2. Hylko
3. Frans
4. Henk
5. Mees
6. Herre
7. Laurens
8. Jens
9. Enno
10. Feike
11. Jef
12. Jort
13. Jildert
14. Geart
15. Marten
——————
Minnertsga 2 AFGELAST door tegenpartij
——————
Minnertsga 3 – Dronrijp 2
Aanwezig: 13 : 30 uur
Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

1. Jacob Faber
2. Tjerk Nagel
3. Willem de Vries
4. Hein Joostema
5. Klaas Wiersma
6. Syrt Glazema
7. Outger Terpstra
8. Rimmer Wijngaarden
9. Meint Lautenbach
10. Gosse Hoekstra
11. Folkert Feenstra
12. Gerard Sinnema