Wykels Hallum 1 – Minnertsga 1

Aanwezig: 13 : 00 uur

Vertrek: 13 : 05 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jorn Helder
 2. Geart Siegersma
 3. Ydo Hoekstra
 4. Hilco Plat
 5. Rudmer de Vries
 6. Jens de Boer
 7. Hidde de Vries
 8. Roan Joostema
 9. Enno Kingma
 10. Laurens Hoekstra
 11. Jildert de Vries
 12. Johan Boersma
 13. Arnoud Wassenaar
 14. Feike Nieuwhof

Minnertsga 2 – DWP 2

Aanwezig: 13 : 30 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jildert Glazema
 2. Rinke Kamstra
 3. Jorrit v.d. Veen
 4. Outger Terpstra
 5. Meino de Vries
 6. Marco ter Horst
 7. Geert Andringa
 8. Mees Moerbeek
 9. Sander Zonderland
 10. Hjerre Miedema
 11. Marten Bergsma
 12. Abel Abraham
 13. Thijs Dijkstra

Minnertsga 3 – Beetgum 2

Aanwezig: 13 : 30 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jacob Faber
 2. Klaas Wiersma
 3. Tjerk Nagel
 4. Jens Jensma
 5. Hein Joostema
 6. Willem de Vries
 7. Robert Loonstra
 8. Martin Walda
 9. Age Anne Posthumus
 10. Hein Lieuwe Joostema
 11. Klaas Abma
 12. Jacobus Zwart jr.
 13. Rein Gert Boomsma
 14. Roan Zoodsma
 15. Jesper v.d. Laan
 16. Syrt Glazema