ONT 1 – Minnertsga 1
Aanwezig: 13 : 15 uur
Aanvang: 15:00 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

1. Jorn
2. Enno
3. Mees
4. Gerlof
5. Feike
6. Geart
7. Herre
8. Frans
9. Hjerre
10. Jens Visser
11. Laurens
12. Hidde
13. Henk
14. Jildert

————————
Minnertsga 2 – ONT 2

Aanwezig: 13 : 30 uur
Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

1. Jeroen Haarsma
2. Rudmer de Vries
3. Sieb Driessen
4. Hilco Plat
5. Sander Zonderland
6. Hendrik Kootstra
7. Marten Bergsma
8. Bram Klaver
9. Leo Wassenaar
10. Outger Terpstra
11. Jeroen Stellingwerf
12. Rienk v.d. Veen
13. Rimmer Wijngaarden
14. Henk J. v. Dalfsen

——————————–

LAC Frisia 3 – Minnertsga 3

Aanwezig: 13 : 00 uur
Vertrek: 13 : 15 uur
Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

1. Rein G. Boomsma
2. Tjerk Nagel *
3. Robert Loonstra *
4. Syrt Glazema
5. Klaas Wiersma
6. Meint Lautenbach
7. Willem de Vries
8. Rein S. Faber
9. Gerard Sinnema
10. Remco vd. Mossel *
11. Folkert Feenstra
12. Gerrit Dijkstra
13. Jacob Wassenaar
14. Jacobu Zwart jr.
15. Meino de Vries