Veenhuizen 1 – Minnertsga 1

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jorn Helder
 2. Roy van Rees
 3. Herre de Vries
 4. Hilco Plat
 5. Rudmer de Vries
 6. Jens de Boer
 7. Hidde de Vries
 8. Hylke Hoekstra
 9. Enno Kingma
 10. Laurens Hoekstra
 11. Roon Hein Joostema
 12. Sieb Driessen
 13. Bram Klaver
 14. Jildert de Vries

Drachtsterboys 3 – Minnertsga 2

Vertrek:  12 : 15 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jildert Glazema
 2. Rimmer Wijngaarden
 3. Marco ter Horst
 4. Hjerre Miedema
 5. Hendrik Kootstra  *
 6. Marten Bergsma
 7. Rick de Vries   *
 8. Age Anne Posthumus  *
 9. Sander Zonderland
 10. Arnoud Wassenaar
 11. Feike Nieuwhof
 12. Thijs Dijkstra
 13. Roan Zoodsma
 14. Remco v.d. Mossel

Minnertsga 3 – Dronrijp 2

Aanwezig: 13 : 30 uur

Aanvang:  14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jacob Faber
 2. Klaas Wiersma
 3. Tjerk Nagel
 4. Jens Kaap Jensma
 5. Hein Joostema
 6. Robert Loonstra
 7. Martin Walda
 8. Hein Lieuwe Joostema
 9. Meino de Vries
 10. Pieter Vogels
 11. Willem de Vries
 12. Klaas Abma
 13. Outger Terpstra
 14. Rein G. Boomsma
 15. Jesper v.d. Laan