Minnertsga 1 – ONT 1

Aanwezig:  13 : 15 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jorn Helder
 2. Geert Siegersma
 3. Sieb Driessen
 4. Herre de Vries
 5. Hylke hoekstra
 6. Jens de Boer
 7. Hidde de Vries
 8. Roon H. Joostema
 9. Enno Kingma
 10. Ydo Hoekstra
 11. Rienk v.d. Veen
 12. Jildert de Vries
 13. Hilco Plat
 14. Roy van Rees

ONT 2 – Minnertsga 2

Vertrek: 13 : 15 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jildert Glazema
 2. Outger Terpstra
 3. Geert Andringa
 4. Johan Boersma
 5. Rudmer de Vries
 6. Laurens Hoekstra
 7. Marco ter Horst
 8. Bram Klaver
 9. Sander Zonderland
 10. Marten Bergsma
 11. Hendrik Kootstra
 12. Rick de Vries
 13. Jesper v.d. Laan
 14. Jens Jensma