Bekerwedstrijd: Tzummarum 1 – Minnertsga 1:

Aanwezig: 13 : 14 uur

Vertrek: 13 : 15 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jorn Helder
 2. Geert Siegersma
 3. Roy van Rees
 4. Sieb Driessen
 5. Hylke Hoekstra
 6. Jens de Boer
 7. Rienk v.d. Veen
 8. Roan H. Joostema
 9. Enno Kingma
 10. Ydo Hoekstra
 11. Jildert de Vries
 12. Johan Boersma
 13. Hidde de Vries

Bekerwedstrijd: Minnertsga 2 – Sc Franeker 2:

Aanwezig:  13 : 30 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jildert Glazema
 2. Bram Klaver
 3. Outger Terpstra
 4. Rudmer de Vries
 5. Age Anne Posthumus
 6. Rimmer Wijngaarden
 7. Rick de Vries
 8. Marten Bergsma
 9. Sander Zonderland
 10. Geert Andringa
 11. Hilco Plat
 12. Willem de Vries
 13. Laurens Hoekstra
 14. Rinke Kamstra